Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “APPETISER – An introduction on how to use the “Erasmus+ Youth in Action” Programme for international youth work, Ηνωμένο Βασίλειο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
“APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work
27 Νοεμβρίου- 1 Δεκεμβρίου 2017, Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία, ανακοινώνει ότι από 27 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2017, η Εθνική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με το SALTO T&C RC διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “APPETISER – an introduction on how to use Erasmus + Youth in Action Programme for International Youth Work”.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να έρθουν οι συμμετέχοντες σε μια πρώτη επαφή με την έννοια της διεθνούς εργασίας στον τομέα της νεολαίας και να κινητοποιηθούν για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+/τομέας Νεολαία.

Ο στόχος αυτός συνοψίζει ολόκληρη την ιδέα του σεμιναρίου, να δοθεί δηλαδή στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να γνωρίσουν τι σημαίνει να εργάζονται με νέους ανθρώπους σε διεθνές περιβάλλον καθώς και να διερευνήσουν το πλεονέκτημα του «διεθνούς χαρακτήρα» στα προγράμματά τους.

Στο εν λόγω σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, επικεφαλής ομάδων νέων και διαχειριστές σχεδίων που:

  • δεν έχουν ακόμη υλοποιήσει διεθνείς δραστηριότητες για νέους στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Νεολαία (ή/και στα προηγούμενα προγράμματα)
  • θέλουν να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που τους παρέχει το Πρόγραμμα Erasmus+, για τις ανταλλαγές νέων, την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ή/και για προγράμματα κατάρτισης των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας
  • ασχολούνται με νέους που θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες
  • εκπροσωπούν κάποια οργάνωση ή άτυπη ομάδα πρωτοεμφανιζόμενη στο Erasmus+ ή θέλουν να ενημερωθούν για νέες ευκαιρίες αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:

  • γνωρίσουν τις έννοιες της μη τυπικής και της διαπολιτισμικής μάθησης
  • αποκτήσουν την πρώτη διαπολιτισμική εμπειρία σε σχέδια νεολαίας
  • διερευνήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει το Πρόγραμμα Erasmus+ για την υποστήριξη δραστηριοτήτων νεολαίας σε διεθνές επίπεδο
  • αναλύσουν παραδείγματα ποιοτικών σχεδίων για τη νεολαία που υποστηρίζονται από το Erasmus+/τομέας Νεολαία
  • γνωρίσουν πως μπορούν να επωφεληθούν από το διεθνές πλαίσιο που τους παρέχει το Προγραμμα Erasmus+

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6736/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314460, Νατάσα Δεδούση, ηλεκτρονική διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Επισυναπτόμενο Αρχείο