Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Building from within: Paths to increase the participation of young migrants», Πορτογαλία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Building from within: Paths to increase the participation of young migrants
26 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2017 | Portimao, Πορτογαλία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία της Πορτογαλίας, ανακοινώνουν ότι στις 26 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πόλη Portimao με τίτλο: “ Building from within: Paths to increase the participation of young migrants”.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει πληροφόρηση και δεξιότητες σε νέους και νέες οι οποίοι είτε είναι μετανάστες είτε δραστηριοποιούνται με μετανάστες, ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά σε δομές και μηχανισμούς σχετικούς με τη λήψη αποφάσεων, την καταπολέμηση της βίαιης περιθωριοποίησης και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Με την πεποίθηση ότι αυξάνοντας την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των νέων μεταναστών και των ατόμων με τέτοιο υπόβαθρο θα δοθούν νέο όραμα, καινοτόμες προσεγγίσεις και κατάλληλες λύσεις στις υπάρχουσες προκλήσεις, το σεμινάριο στοχεύει στα παρακάτω:

  1. Να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης και να διερευνηθούν οι κύριες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο που διαμένουν στην Ευρώπη
  2. Να ενδυναμωθούν οι youth workers οι οποίοι εργάζονται με μετανάστες
  3. Να υποστηριχθεί η αναγνώριση και η εμπλοκή των οργανώσεων που ασχολούνται με το μεταναστευτικό και να προωθηθεί η διατομεακή συνεργασία
  4. Να υποστηριχθούν οι νέοι μετανάστες και οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα καταπολέμησης της περιθωριοποίησης και υποστήριξης των δικαιωμάτων τους
  5. Να αυξηθούν ο αριθμός και η ποιότητα των σχεδίων που υλοποιούνται στο Erasmus+ σε θέματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετέχουν νέοι και νέες μετανάστες, νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στην κοινωνία τους, youth workers, youth leaders και youth trainers οι οποίοι δραστηριοποιούνται με μετανάστες, όπως επίσης και άτομα που βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Το σεμινάριο αποτελεί συνδιοργάνωση της Εθνικής Υπηρεσίας της Πορτογαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βελγίου (FR) και των Κέντρων Πόρων SALTO Participation και SALTO Cultural Diversity.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τη Νεολαία καλύπτει το 95% των μετακινήσεων, ενώ το κόστος διαμονής και διατροφής καλύπτεται από τους διοργανωτές.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/building-from-within-paths-to-increase-the-participation-of-young-migrants.6706

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr.

Επισυναπτόμενο Αρχείο