Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Employability Ambassadors”, Ισπανία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
“ EMPLOYABILITY AMBASSADORS”
11-17 Νοεμβρίου 2017 | Μολινα, Ισπανία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus + για τη Νεολαία ανακοινώνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου, στην πόλη Mollinna στις 11-17 Νοεμβρίου 2017, από την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας, με τίτλο “ Employability Ambassadors+”.

Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες ενα σύνολο εργαλείων το οποίο θα ενισχύσει αποτελεσματικά την απασχολησιμότητά τους εντός της τοπικής τους κοινωνίας. Οι συμμετέχοντες, μέσω του σεμιναρίου, θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε τρία πεδία:

Α. Δεξιότητες προσωπικής υποστήριξης: Το μέρος αυτό του σεμιναρίου θα εστιάσει στις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να δοθεί αποτελεσματική καθοδήγηση και αξιολόγηση των νέων κατά τη διάρκεια εύρεσης εργασίας ή ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Κοινωνικές δεξιότητες, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία και η διευκόλυνση της μάθησης θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά αυτού του τμήματος του σεμιναρίου.

Σχεδιασμός Δράσεων και Στόχων, ευαισθητοποίηση κοινού, βασικές αρχές coaching, τρόποι άμεσης επικοινωνίας, βασικές έννοιες της μη- τυπικής εκπαίδευσης, σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για νέους θα είναι κάποια από τα αντικείμενα αυτού του μέρους του σεμιναρίου.

B. Δεξιότητες απασχολησιμότητας: Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα διερευνηθούν οι δεξιότητες οι οποίες ενισχύουν τους όρους απασχολησιμότητας των νέων. Προσδιορισμός, ενίσχυση και πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας, ομαδική εργασία, διαχείριση χρόνου, πιστοποιητικό Υouthpass και βιογραφικό Εuropass θα αναλυθούν σε αυτό το κομμάτι του σεμιναρίου.

Γ. Πόροι για την απασχολησιμότητα: Στο κομμάτι αυτό, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις ευκαιρίες εργασίας, εκπαίδευσης και εθελοντισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέχρι το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να μεταφέρουν αποτελεσματικά ένα ευρύ σύνολο ευκαιριών στις ομάδες-στόχους τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (Youth workers), συνοδούς νέων (youth leaders) και EVS μέντορες.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας στο 100%, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Παρακαλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο αυτό, να βρουν περαιτέρω πληροφορίες και να υποβάλουν την αίτησή τους στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/employability-ambassadors.6612/ το αργότερο μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 213 1314450, Νατάσα Δεδούση. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενο πρόγραμμα:: Planning Employability Ambassadors 2017