Αποτελέσματα αξιολόγησης περιόδου R3/2017-Ορθή Επανάληψη-KA2

ResultsIcon

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος  Erasmus+ τομέας Νεολαία, για την περίοδο υποβολής αιτήσεων R3/2017.