Λίγα λόγια για το Erasmus+

test

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Συγκεκριμένα στον τομέα της Νεολαίας, το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, άτυπες ομάδες, άτομα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμμετέχουν σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων, να υλοποιήσουν Δραστηριότητες Εθελοντισμού και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σεμινάρια και διακρατικές συναντήσεις. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι οι νέοι να γνωρίσουν την Ευρώπη, τους θεσμούς της, να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή του τόπου τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας στον τομέα της Νεολαίας.

Για τη χώρα μας, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία» έχει οριστεί το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησηςενώ η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Λογότυπο Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου ΜάθησηςLogoIKY


Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων

EYW-visuals_210217


neolaia1727