Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος τόσο των κοινοτήτων όσο και των νέων σε όλη την Ευρώπη.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en.

Για είσοδο στην πλατφόρμα του Προγράμματος: https://europa.eu/youth/solidarity_el

Για τον οδηγό του προγράμματος, τις αιτήσεις και άλλα σχετικά έγγραφα ανατρέξτε στα «Σχετικά Έγγραφα European Solidarity Corps»


Α. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

  • Volunteering Partnerships: 30 Απριλίου 2019
  • Volunteering Projects: 01 Οκτωβρίου 2019
  • Traineeships and Jobs: 01 Οκτωβρίου 2019
  • Solidarity Projects: 01 Οκτωβρίου 2019
  • Volunteering Teams in high priority areas: 19 Σεπτεμβρίου 2019

Β. Αιτήσεις για το Quality Label θα μπορούν να γίνονται συνεχώς. Η διαδικασία αίτησης πιστοποίησης φορέων για δραστηριότητες εθελοντισμού μέσω του προγράμματος Erasmus+ διακόπτεται με άμεση ισχύ για όλους τους φορείς εκτός από αυτών που προέρχονται από τις χώρες Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία. Οργανισμοί προερχόμενοι από αυτές τις χώρες θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για Erasmus+ πιστοποίηση στις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού των χωρών τους. Οργανισμοί με έδρα χώρες εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ θα πρέπει να αιτηθούν για Quality Label στο αντίστοιχο SALTO. Για οργανισμούς που ήδη κατέθεσαν αίτηση πιστοποίησης στο Erasmus+, προτού τη διακοπή, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κανονικά.