Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+”, Ελλάδα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “ Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+”
18-25 Ιουνίου 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία ανακοινώνει ότι 18-25 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη με τίτλο : “Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ – USEE+ ”.

Τι σχέση έχει ο Γκάντι με την κοινωνική επιχειρηματικότητα;

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα κερδίζει όλο και μεγαλύτερη προσοχή, οδηγούμενη από την επιθυμία για αλλαγή και βλέπει τον κόσμο όπως μπορεί, όχι όπως είναι. Η παγκόσμια οικονομία και τα εθνικά ΑΕΠ βασίζονται κάθε φορά στην κοινωνική οικονομία και στην πρόταση για ηθική επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και τα απτά και άυλα κέρδη και οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, η εκτίμηση του ρόλου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί κοινωνική αλλαγή, η εμβάθυνση των συμμετεχόντων στην κατανόηση του κόσμου γύρω τους και η εμπλοκή τους στη δημιουργία ενός οράματος, όπου το πάθος και η επιθυμία τους για αλλαγή ανταποκρίνεται στην αυτοπασχόληση.

Όπως είπε ο Γκάντι: «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο».

Στόχοι:
•Κατανόηση του τι είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα και η σχέση της με την αειφόρο ανάπτυξη.
•Εξερεύνηση διαφορετικών κοινωνικών επιχειρηματικών προσεγγίσεων και εντοπισμός διαφορετικών μοντέλων μέσω επίδειξης και τοπικών επισκέψεων μελέτης.
•Μάθηση του κοινωνικού αντίκτυπου των κοινωνικών επιχειρήσεων.
•Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης. Εξετάστε το Erasmus+ για την επιχειρηματική εκπαίδευση και την πηγή των κοινωνικών επιχειρήσεων.
•Απόκτηση πρακτικών εργαλείων για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες (ανάλυση αναγκών, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου, εργαλεία παρουσίασης).
•Ανάπτυξη ικανοτήτων, απαραίτητες για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, όπως η συνεργασία, η ανάληψη κινδύνου, η αίσθηση πρωτοβουλίας, η ηγεσία, η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η δημιουργική σκέψη και η καινοτομία για την παραγωγή ιδεών και την επίλυση προβλημάτων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Youth workers, youth leaders, υπεύθυνους σχεδίων, νέους , μέλη κοινωνικών επιχειρήσεων για τη νεολαία που σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Tα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% .

Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/using-social-entrepreneurship-in-erasmus-usee.8023/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 26 Μαΐου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr


Επισυναπτόμενα Αρχεία: