Στελέχη Ε.Μ.Σ.

Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προγραμμάτων Νεολαίας

Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων Νεολαίας Τσιάτσου Ρούλα tsiatsou.r@inedivim.gr +30 2131314421

Οριζόντιες Υπηρεσίες

Επικεφαλής Οριζόντιων Υπηρεσιών Δάλλα Καλλιόπη dalla.p@inedivim.gr +30 2131314464
Χειριστής Οικονομικών και Διοικητικών Κουτσάκη Χρυσούλα koutsaki.c@inedivim.gr +30 2131314461
Χειριστής Οικονομικών και Διοικητικών Ψιάχας Τρύφωνας psiachas.t@inedivim.gr +30 2131314462
Υπεύθυνος ΙΤ Σίνος Ευστάθιος sinos.e@inedivim.gr +30 2131314455

Διαχείριση Σχεδίων προγράμματος

Επικεφαλής Υποστήριξης Σχεδίων Σιμεωνίδη Μικαέλα simeonidi.m@inedivim.gr +30 2131314458
Χειριστής Υποστήριξης Σχεδίων Κουρκουτά Κατερίνα kourkouta.k@inedivim.gr +30 2131314457
Χειριστής Υποστήριξης Σχεδίων Συνενάκη Ιφιγένεια sinenaki.i@inedivim.gr +30 2131314456
Χειριστής Υποστήριξης Σχεδίων Φιλίνη Αναστασία filini.a@inedivim.gr +30 2131314451
Χειριστής Υποστήριξης Σχεδίων Καραμέτου Παναγιώτα karametou.p@inedivim.gr +30 2131314435
Χειριστής Υποστήριξης Σχεδίων Κουτσή Κωνσταντίνα koutsi.k@inedivim.gr +30 2131314452
Πληροφόρηση-Επικοινωνία-Συμβουλευτική
Σεμινάρια TCA tcaseminars@inedivim.gr  +30 2131314450
Eurodesk eurodesk@inedivim.gr  +30 2131314460
Χειριστής Υποστήριξης ΠΕΣ Σορολιού Ελένη – Ιουλία soroliou.e@inedivim.gr +30 2131314460