Κατάρτιση με τίτλο: “Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες & Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία”

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας πραγματοποίησε στην Αθήνα, τη Δευτέρα 13/10/2014, κατάρτιση με τίτλο: “Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες & Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία”. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες (νέοι, φοιτητές, φορείς νεολαίας και εργαζόμενοι με νέους) ενημερώθηκαν για τις Προτεραιότητες και την Στρατηγική της ΕΕ για την Νεολαία, τους τομείς δράσεις και τη σύνδεση τους με το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας.
Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας από τις οποίες ζητήθηκε να περιγράψουν ένα σχέδιο – πρόταση που να συνδέεται με την κατάρτιση και τις δράσεις του Προγράμματος.
Στο τέλος της κατάρτισης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις ομάδες εργασίας και ακολούθησε συζήτηση.

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση:

IMG_20141013_162609[1] IMG_20141013_131115 IMG_20141013_130726