Κατανομή προϋπολογισμού χρηματοδότησης δράσεων Erasmus+ Νεολαία 2019

EU-flag-Erasmus-_vect_POS

 

Κατανομή προϋπολογισμού χρηματοδότησης δράσεων Erasmus+ Νεολαία 2019

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Erasmus+ Νεολαία ανακοινώνει ότι τα διαθέσιμα ποσά χρηματοδότησης για τις Βασικές Δράσεις 1 και 3 θα είναι κατανεμημένα και στους τρείς κύκλους υποβολής αιτήσεων (R1,R2, R3/2019).

Όσον αφορά τη Βασική Δράση 2

- για τις Στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα δοθεί δυνατότητα υποβολής σε όλους τους κύκλους (R1,R2, R3/2019)

- για τις Στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της νεολαίας θα δοθεί δυνατότητα υποβολής μόνο στον 1ο και 3ο κύκλο (R1 & R3/2019)

Σε συνέχεια επίσημης ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ανακοινωθούν και τα ακριβή διαθέσιμα ποσά ανά Βασική Δράση και κύκλο υποβολής.