Νέος Πάροχος Ασφαλιστική Κάλυψης για την ΕΕΥ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εθελοντές της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μέσω νέου παρόχου ασφαλιστικής κάλυψης εθελοντών. Τόσο οι οργανώσεις αποστολής εθελοντών όσο και οι άμεσα ασφαλισμένοι εθελοντές, θα έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του νέου παρόχου ασφαλιστικής κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν γενικές πληροφορίες ενημέρωσης και προβλεπόμενων καλύψεων καθώς και το έντυπο της εγγραφής των εθελοντών (η εγγραφή των εθελοντών είναι ευθύνη της οργάνωσης αποστολής). Το έντυπο της εγγραφής είναι διαθέσιμο στην ενότητα «my plan».

Παρακαλούμε φροντίστε, η εγγραφή των εθελοντών να γίνει τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις kourkouta.k@inedivim.gr και koutsi.k@inedivim.gr