Οδηγίες για μετακινήσεις εξαιτίας κορωνοϊού

EuropaikiEpitropiStinEllada_Koronoios

Με τα κρούσματα του κορωνοϊού να αυξάνονται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για τις μετακινήσεις δικαιούχων των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps σε περιοχές που έχουν πληγεί.

Είστε φορέας που υλοποιεί σχέδιο

Εάν είστε φορέας που υλοποιεί εγκεκριμένο σχέδιο και έχετε δραστηριότητα στο εξωτερικό οφείλετε να επικοινωνήσετε με τους δικαιούχους που έχουν μετακινηθεί ή πρόκειται να μετακινηθούν σε περιοχή που έχει πληγεί από τον κορωνοϊό.

Βρίσκεστε σε περιοχή που έχει πληγεί

Εάν είστε δικαιούχος των προγραμμάτων και βρίσκεστε σε περιοχή που έχει πληγεί από τον κορωνοϊό, μπορείτε να:

  • Ζητήσετε βοήθεια από πρεσβείες και προξενεία της χώρας μας.
  • Επικαλεστείτε τη ρήτρα που αφορά λόγους ανωτέρας βίας για κάλυψη εξόδων σε περίπτωση διακοπής, αναβολής ή ακύρωσης της μετακίνησής σας.

Για την κάλυψη εξόδων που μπορεί να προκύψουν από αλλαγές στη μετακίνησή σας, οφείλετε να προσκομίσετε τα απαραίτητα παραστατικά.

Εάν βρίσκεστε σε περιοχή της Ιταλίας, ενημερωθείτε αναλυτικά για ανακοινώσεις σχετικά με τον κορωνοϊό από την ιταλική κυβέρνηση.

Πρόκειται να μετακινηθείτε

Εάν είστε δικαιούχος και πρόκειται το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρετε μέρος σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μετακίνηση, μπορείτε να αποφασίσετε για:

  • Τη διακοπή, αναβολή ή ακύρωση της μετακίνησης, σε περίπτωση που γίνεται προς περιοχή που έχει πληγεί από τον κορωνοϊό.
  • Τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο εξωτερικό, ακόμη και αν η περιοχή θεωρείται ασφαλής κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και όλης της δραστηριότητας.

Ενημέρωση για τον κορωνοϊό

Το πιο σημαντικό σε περιπτώσεις όπως αυτή του κορωνοϊού είναι η σωστή ενημέρωση και πρόληψη.

Έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό έχετε από:

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τον κορωνοϊό της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του κοινού από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δείτε την ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση του κοινού.