Σεμινάρια EVS

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει:

  • Συνάντηση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (MidTerm Evaluation Meeting) από τις 27 έως τις 31 Αυγούστου 2018 στις Ράχες Φθιώτιδας, στον πολυχώρο «NISI». Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητα τους έχει διάρκεια άνω των έξι (6) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNlDl5MwYJGNu3SXPyvXEUHPaXv2bquO398SYff2tR-UPNow/viewform
  • Κατάρτιση κατά την άφιξη των εθελοντών (On Arrival Training) από τις 31 έως τις 5 Σεπτεμβρίου στις Ράχες Φθιώτιδας, στον πολυχώρο «NISI». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjY1on4nG7HgT9vfXQ93cYpwksFVtDY6-1-7KOFqWcf311dA/viewform

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητα τους έχει διάρκεια δύο(2) μηνών και άνω. Προσκαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή οι εθελοντές στον τύπο σεμιναρίου ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη συγκρότηση της τελικής λίστας των εθελοντών ανά σεμινάριο θα λάβετε αναλυτικό ενημερωτικό με το πρόγραμμα και τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Παναγιώτα Καραμέτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: karametou.p@inedivim.gr