Συνέδριο- Φόρουμ “YOUTH@WORK KICK OFF CONFERENCE”, Τουρκία

Συνέδριο- Φόρουμ “YOUTH@WORK KICK OFF CONFERENCE”
25-29 Ιουνίου 2019, Κωνσταντινούπολη , Τουρκία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Υπηρεσίες στην Ευρώπη, ανακοινώνουν ότι θα πραγματοποιηθεί συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, με τίτλο : “ YOUTH@WORK KICK OFF CONFERENCE ”.

Το 2018, μια κοινοπραξία 11 Εθνικών Υπηρεσιών Erasmus + / Νεολαία και 4 κέντρα πόρων SALTO-YOUTH αποφάσισε να υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση για τη στήριξη της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων και των επαγγελματιών. Ως εκ τούτου, δρομολόγησαν τη στρατηγική συνεργασία «Youth @ Work» για τη νεανική απασχολησιμότητα και επιχειρηματικότητα, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των τομέων με δουλεύοντας συνεργατικά, με βάση μια κοινή στρατηγική.

Το συνέδριο αυτό θα επιτρέψει στην Στρατηγική Συνεργασία Youth @ Work να παρουσιάσει μέχρι στιγμής τα επιτεύγματά της, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη δικτύωση, τον προβληματισμό, τις ανταλλαγές πρακτικών και γνώσεων και να διερευνήσει τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων απασχόλησιμότητας και επιχειρηματικότητας των νέων.
Βασικός στόχος της συνάντησης αυτής είναι να ξεκινήσουν οι ανταλλαγές ιδεών και η συνεργασία μεταξύ φορέων από διάφορους τομείς, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και να καταστεί η αγορά πιο προσιτή.

Στη συνάντηση αυτή θα γίνει εκτενής συζήτηση για τον ρόλο του youth work και του προγράμματος Erasmus +/ Νεολαία στην αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι γύρω από την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα.

Το συνέδριο απευθύνεται σε youth workers, youth trainers, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής για τη νεολαία, ερευνητές και επαγγελματίες από το περιβάλλον της μη τυπικής εκπαίδευσης , της ανώτατης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμών υποστήριξης της απασχόλησης, κέντρων απασχόλησης, ομάδων εργασίας, προπονητές και κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν στο 100% από την Εθνική Υπηρεσία της Τουρκίας, ενώ η μετακίνηση θα καλυφθεί κατά 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ Youth.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο, τη μεθοδολογία και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-kick-off-conference.7830/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 31 Μαρτίου 2019.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131314450, Βάγια Παππά. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tcaseminars@inedivim.gr

Επισυναπτόμενα Αρχεία: