30ός Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Νέους Επιστήμονες

banner

 

Το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  δια  της  Γενικής  Γραμματείας Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης  προτίθεται να συμμετάσχει στον «30° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για  Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί  στο  Δουβλίνο της Ιρλανδίας, από 14-19 Σεπτεμβρίου 2018.

ypopaith

(Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο).