Αποτελέσματα αξιολόγησης για το round 1 / 2020

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο round 1 / 2020 για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δέχτηκε 358 αιτήσεις και για τα 2 προγράμματα. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στο Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 269 και στο European Solidarity Corps 89.

Αποτελέσματα για το Erasmus+ / Youth

Από τις 269 αιτήσεις που έγιναν στο round 1 / 2020 προέκυψαν:

 • 36 εγκεκριμένες
 • 222 αναπληρωματικές
 • 7 απορριφθείσες
 • 4 άκυρες

 Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

 • 32 στην ΚΑ 1 Ανταλλαγές νέων και κινητικότητα youth worker.
 • 3 στην ΚΑ 2 Στρατηγικές συμπράξεις για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών.
 • 1 στην ΚΑ 3 Διαρθρωμένος διάλογος.

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες, αναπληρωματικές, απορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.

Αποτελέσματα για το European Solidarity Corps

Από τις 89 αιτήσεις που έγιναν στο round 1 / 2020 προέκυψαν:

 • 33 εγκεκριμένες
 • 50 αναπληρωματικές
 • 1 απορριφθείσες
 • 5 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

 • 20 στα σχέδια εθελοντισμού
 • 13 στα σχέδια αλληλεγγύης

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες, αναπληρωματικές, απορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.