Αποτελέσματα αξιολόγησης για το round 2 / 2020

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο round 2 / 2020 για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δέχτηκε 392 αιτήσεις και για τα 2 προγράμματα. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στο Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 295 και στο European Solidarity Corps 97.

Αποτελέσματα για το Erasmus+ / Youth

Από τις 295 αιτήσεις που έγιναν στο round 2 / 2020 προέκυψαν:

 • 39 εγκεκριμένες
 • 211 αναπληρωματικές
 • 4 απορριφθείσες
 • 41 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

 • 35 στην ΚΑ 1 Ανταλλαγές νέων και κινητικότητα youth worker.
 • 2 στην ΚΑ 2 Στρατηγικές συμπράξεις για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών.
 • 2 στην ΚΑ 3 Διαρθρωμένος διάλογος.

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες, αναπληρωματικές, απορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.

Αποτελέσματα για το European Solidarity Corps

Από τις 97 αιτήσεις που έγιναν στο round 2 / 2020 προέκυψαν:

 • 33 εγκεκριμένες
 • 64 αναπληρωματικές

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

 • 18 στα σχέδια εθελοντισμού
 • 1 στα σχέδια πρακτικής άσκησης και απασχόλησης
 • 14 στα σχέδια αλληλεγγύης

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες και αναπληρωματικές αιτήσεις.