Ανακοινώσεις Μητρώο Εκπαιδευτών

Αποτελέσματα Μητρώου Εκπαιδευτών

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την συγκρότηση του Μητρώου Εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία: Εγκεκριμένες Άκυρες Σύνολο Αιτήσεων

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Μητρώου Εκπαιδευτών

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την ένταξή τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα «Νεολαία», στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων, συγκροτεί μητρώο εκπαιδευτών, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, προκειμένου να…

Περισσότερα