Σεμινάρια TCA

“One 2 One” – supporting learning face-to-face

Στόχος του σεμιναρίου είναι να στηρίξει τους youth worker και να τους παρέχει τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη διαπροσωπική συνεργασία τους με νέους.
Διοργανώνεται 23-29.03 στη Γερμανία.

Περισσότερα

PBA Make the Move VI

Ένα σεμινάριο με σκοπό την προώθηση συνεργασιών και την ανάπτυξη ποιοτικών δράσεων για ανταλλαγές νέων που σχετίζονται με την ένταξη.

Διοργανώνεται 28.04-03.05 στην Πορτογαλία.

Περισσότερα

Sports as a tool for education and fighting discrimination

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση του ρόλου της άθλησης για τους νέους και η αξιοποίησή της ως μέσο εκπαίδευσης και καταπολέμησης των διακρίσεων. Διοργανώνεται 11-16.05 στην Ισπανία.

Περισσότερα

Creativity and Innovation Training Course

Creativity and Innovation Training Course 9-14 Μαρτίου 2020   Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει δημιουργικά και καινοτόμα εργαλεία στους youth workers προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα…

Περισσότερα