Σεμινάρια TCA

Youth@Work. Building Ecoliteracy: preparing European young people for the green labour market

Το σεμινάριο απευθύνεται όσους εργάζεστε με και για νέους, και επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Πραγματοποιείται 05-11.10 στο Santander της Ισπανίας. Κάνετε έως 22.06 αίτηση για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα

Training of Trainers για το Erasmus+ / Youth 2020/2021

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth και το SALTO Training and Cooperation Resource Center συνδιοργανώνουν κύκλο σεμιναρίων για την κατάρτιση εκπαιδευτών. Τα σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο…

Περισσότερα

Democracy Reloading Launching Conference

Το σεμινάριο ασχολείται με τον ρόλο και τις δυνατότητες των δήμων για ανάπτυξη της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο μέσα από τη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κατά τη διάρκειά του θα δρομολογηθεί η δημιουργία online εργαλείου. Διοργανώνεται 26-29.05 στο Portimáo της Πορτογαλίας.

Περισσότερα

InnoCamp – develop your digital youth work services

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την καινοτομία και την ψηφιοποίηση στο youth work, και σε όσους θέλουν να ανακαλύψουν νέα εργαλεία για να καινοτομούν στις μεθόδους και τις πρακτικές που ακολουθούν. Διοργανώνεται 11-15.05 στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Περισσότερα

SALTO Youth Participation Forum

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τον τομέα της νεολαίας και ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στη νέα στρατηγική Youth Participation. Διοργανώνεται 04-06.05 στο Τάλλιν της Εσθονίας.

Περισσότερα

Queerasmus+

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους εργάζονται με και για ομάδες νέων που μπορούν να ταυτιστούν με τη μεγάλη και ποικίλη ομπρέλα LGBTQI και σε όσους θέλουν να δικτυωθούν με queer νεανικές ομάδες και να μάθουν πώς να λάβουν επιχορήγηση για διεθνείς συνεργασίες. Διοργανώνεται 29.04-01.05 στο Δουβλίνο.

Περισσότερα

Towards Collaborative Practice (TCP) 2020 Forum on “Social Innovation for Social Inclusion”

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες που έχουν το πρόγραμμα Erasmus και το Youth Work για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και του επιχειρείν στους νέους με την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου, διαλόγου και διατομεακής συνεργασίας. Διοργανώνεται 05-09.05 στην Κύπρο.

Περισσότερα

Include Transform Realise Transnational Forum II

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι youth worker να βελτιώσουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν όταν εργάζονται με νέους με αναπηρία. Διοργανώνεται 24-28.03 στην Κωνσταντινούπολη.

Περισσότερα

The Power of Non Formal Education

Η ενίσχυση της επίδρασης της μη τυπικής εκπαίδευσης (NFE), των αρχών και των μεθόδων συνδράμει στη δημιουργία δυνατοτήτων ενδυνάμωσης για τους νέους ώστε να λειτουργήσουν ως πραγματικοί παράγοντες της κοινωνίας (από την τοπική στην Ευρώπη).

Περισσότερα

“One 2 One” supporting learning face-to-face

Στόχος του σεμιναρίου είναι να στηρίξει τους youth worker και να τους παρέχει τις δεξιότητες που χρειάζονται για τη διαπροσωπική συνεργασία τους με νέους.
Διοργανώνεται 23-29.03 στη Γερμανία.

Περισσότερα