Ενεργός πολίτης στην Ευρώπη ΙΙ

Erasmus_KalesPraktikes_EnergosPolitisStinEuropi_1

Το σχέδιο Ενεργός πολίτης στην Ευρώπη ΙΙ είναι δραστηριότητα στο πλαίσιο της Key Action 105 Ανταλλαγές νέων. Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αξιοποίησε ψηφιακά εργαλεία και το διαδίκτυο, και έφερε σε επαφή νέους από 4 χώρες προκειμένου να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς θεσμούς και έννοιες όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Ποιοι συμμετείχαν

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με 2 τρόπους, δια ζώσης, στην Αθήνα, και διαδικτυακά. Συμμετείχαν 4 φορείς από Ελλάδα, Λιθουανία, Ρουμανία και Εσθονία, χώρες με κοινωνικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Κάθε φορέας επέλεξε για συμμετοχή στο σχέδιο 11 νέους με κοινά μεταξύ τους χαρακτηριστικά.

Οι συμμετέχοντες ήταν φοιτητές, σπουδαστές και εκπαιδευόμενοι που:

 • Είχαν πολιτιστικές διαφορές μεταξύ τους.
 • Κατοικούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες.
 • Είχαν μορφωτικές ελλείψεις και περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης σε απασχόληση, κοινωνία και δημοκρατία.
 • Είχαν κοινό μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο.

Επίσης, κοινά χαρακτηριστικά τους ήταν η ανεργία, η υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, η αντίθεσή τους στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιευρωπαϊκές και ευρωφοβικές αντιλήψεις τους.

Στόχοι της δραστηριότητας

Κύριος στόχος της δραστηριότητας Ενεργός πολίτης στην Ευρώπη ήταν να φέρει στην επιφάνεια την ανάγκη για τον δημοκρατικό εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και να τον συνδέσει με την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων στους νέους.

Ειδικότεροι στόχοι ήταν:

 • Η ανάδειξη του ρόλου του νέου πολίτη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η συμβολή των νέων στη διαχείριση της έλλειψης δημοκρατίας και της αδιαφορίας των νέων για τα κοινά.
 • Η συνεισφορά των νέων στη μείωση του ευρωσκεπτικισμού.
 • Η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της διαπολιτισμικής επίγνωσης, της κοινωνικής ένταξης, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας.

Erasmus_KalesPraktikes_EnergosPolitisStinEuropi_2

Περιεχόμενο της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα υποστήριξε την προσωπική ανάπτυξη των νέων, την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και την καλλιέργεια ικανοτήτων για απασχόληση.

Υλοποιήθηκε με συνδυασμό συναντήσεων διαδικτυακών και δια ζώσης, ομόχρονες και ετερόχρονες διαδικτυακές δραστηριότητες, ψηφιακές εργασίες, παιχνίδια εναλλαγής ρόλων και ερωτηματολόγια αξιολόγησης.

Οι νέοι μέσα από τη διαδικασία της δραστηριότητας πέτυχαν να:

 • Αποκτήσουν γνώσεις για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και να προβληματιστούν για καίρια ζητήματα.
 • Ενδυναμωθούν και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους.
 • Διερευνήσουν διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες.
 • Μεταδίδουν τις γνώσεις τους για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Προσεγγίσουν εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, όπως η βιωματική.
 • Κατανοήσουν την αξία της άτυπης μάθησης.
 • Αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες.

Αντίκτυπος της δραστηριότητας

Ο αντίκτυπος ήταν πολλαπλός τόσο στους νέους που συμμετείχαν, όσο σε φορείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Συγκεκριμένα, οι νέοι που πήραν μέρος στη δραστηριότητα:

 • Απέκτησαν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξή τους.
 • Ενίσχυσαν τις διαπολιτισμικές γνώσεις τους.
 • Αύξησαν την αυτοεκτίμησή τους και ενδυναμώθηκαν.
 • Ενημερώθηκαν για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Απέκτησαν περισσότερα κίνητρα για συμμετοχή.

Οι φορείς που πήραν μέρος στη δραστηριότητα:

 • Βελτίωσαν την ικανότητά τους για δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Βελτίωσαν τη λειτουργία τους ως προς την ομάδα στόχο τους που είναι οι νέοι.
 • Συνέβαλλαν στη δημιουργία ενός σύγχρονου και δυναμικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό τους.

Ο αντίκτυπος ήταν ιδιαίτερα θετικός και γενικά για τις κοινότητες νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Σε συνδυασμό με άλλα σχέδια που υλοποιεί και σχεδιάζει το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής επιδίωξη είναι να επηρεάσει τα συστήματα πολιτικών για τους νέους στις χώρες που συμμετείχαν στο σχέδιο.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την προβολή του σχεδίου δημιουργήθηκε το βίντεο The project “ACE II“.ACTIVE CITIZEN in EUROPE II. Funded by the Erasmus+ programme. Self portrayals.