Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Για την ΚΑ1

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

 

Ημερομηνία υποβολής

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Round 1

11.02

01.05.2020-30.09.2020

Round 2

07.05

01.08.2020-31.12.2020

Round 3

01.10

01.01.2021-31.05.2021

 


Για την ΚΑ2

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

 

Ημερομηνία υποβολής

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Round 1

11.02

01.06.2020-30.09.2020

Round 2

07.05

01.09.2020-31.01.2021

Round 3

01.10

01.02.2021-31.05.2021

 


Για την ΚΑ3

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Ημερομηνία υποβολής

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Round 1

11.02

01.05.2020-30.09.2020

Round 2

07.05

01.08.2020-31.12.2020

Round 3

01.10

01.01.2021-31.05.2021

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 12.00 ώρα Βρυξελλών.Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει ένας φορέας ο οποίος, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν μπόρεσε να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση;

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο αιτών δεν μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η ΕΜΣ ελέγχει εάν οι λόγοι καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ύπαρξη απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια υποβολής της αίτησης πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, όπως ορίζεται από τον Οδηγό Προγράμματος για κάθε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων.
  • Έγγραφη ενημέρωση προς την ΕΜΣ εντός δύο ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής.
  • Αποστολή της αίτησης προς την ΕΜΣ, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, εντός δύο ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmusplus-youth@inedivim.gr