Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Για την ΚΑ1

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

 

Ημερομηνία υποβολής

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Round 1

11.05

01.08.2021-31.12.2021

Round 2

05.10

01.01.2022-31.05.2022

 


Για την ΚΑ2

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

 

Ημερομηνία υποβολής

Περίοδος έναρξης υλοποίησης

Round 1

20.05

01.11.2021-28.02.2021

Round 2

03.11

01.03.2022-31.05.2022

 


Για την ΚΑ3

Η διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων γίνεται από την EACEA και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 24 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 12.00 ώρα Βρυξελλών.Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει ένας φορέας ο οποίος, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν μπόρεσε να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση;

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο αιτών δεν μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η ΕΜΣ ελέγχει εάν οι λόγοι καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ύπαρξη απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια υποβολής της αίτησης πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, όπως ορίζεται από τον Οδηγό Προγράμματος για κάθε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων.
  • Έγγραφη ενημέρωση προς την ΕΜΣ εντός δύο ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής.
  • Αποστολή της αίτησης προς την ΕΜΣ, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, εντός δύο ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmusplus-youth@inedivim.gr