Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη -(OLS)-Erasmus+

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη-(OLS) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και την προώθηση της πολυγλωσσίας.

Στήριξη για την εκμάθηση γλωσσών παρέχεται για τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες για να πραγματοποιήσουν σπουδές, πρακτική άσκηση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.

Για τον τομέα της Νεολαίας η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη παρέχεται στους συμμετέχοντες σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) που η διάρκεια τους είναι από 2 έως 12 μήνες (μεγάλης διάρκειας). Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη του Erasmus+ περιλαμβάνει μια υποχρεωτική αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων και προαιρετικά γλωσσικά μαθήματα. Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιείται αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων, τόσο πριν από την έναρξη του προγράμματος κινητικότητας, όσο και κατά τη λήξη της περιόδου κινητικότητας με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων που θα πραγματοποιείται πριν την αναχώρησή τους δεν θα τους αποκλείουν από τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κινητικότητας, ανεξαρτήτως επίδοσης.

Η Υπηρεσία της Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης είναι προς το παρόν διαθέσιμη για τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανέζικα, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τσεχικά.

ols
Online Linguistic Support