Παράταση προθεσμίας για το round 1 του 2020

Έως τις 11 Φεβρουαρίου 2020 και 12:00 ώρα Βρυξελλών κάνετε αίτηση για τη συμμετοχή σας στα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps.

Για ποιον λόγο δίνεται παράταση

Η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων οφείλεται στα τεχνικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πλατφόρμα και επηρέασαν τις φόρμες των αιτήσεων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων όλων των round, όπως ισχύουν μετά την παράταση: