Προσωπικά Δεδομένα

Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη χρήση ή επίσκεψη των διαδικτυακών τόπων της ακολουθούμε τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα από τη χρήση ή την επίσκεψη των διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps συλλέγονται απευθείας από εσάς ή αυτόματα από τον δικτυακό τόπο.

Προσωπικά δεδομένα από φόρμες επικοινωνίας συλλέγονται απευθείας από εσάς με τη συμπλήρωση και υποβολή των φορμών που αναρτούμε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που συλλέγονται από φόρμες είναι:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο κινητό ή σταθερό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεδομένα που συμπληρώνετε σε πεδία ελεύθερου κειμένου που μπορεί να υπάρχουν στις φόρμες.

Στα πεδία ελεύθερου κειμένου από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού προτείνουμε να μην καταγράφετε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως φυλετική ή εθνική προέλευση, ιδεολογία, πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία σας και βιομετρικά στοιχεία.

Προσωπικά δεδομένα από την επίσκεψη και τη χρήση των δικτυακών τόπων των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps συλλέγονται αυτόματα από τον δικτυακό τόπο. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα είναι:

 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) και λειτουργικό σύστημα της συσκευή σας.
 • Λειτουργικό σύστημα και τύπος προγράμματος περιήγησης (browser)
 • Πληροφορίες για προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.
 • Ταχύτητα σύνδεσης και βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται με cookies.

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση των cookies από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού στην Πολιτική .

Σε περίπτωση που παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων πρέπει να τους έχετε ενημερώσει προηγουμένως και να έχετε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους.

Για ποιον λόγο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι κάθε φορά αναγκαία.

Επικοινωνία και προβολή των προγραμμάτων

Η προβολή των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps, η διάδοση των εγκεκριμένων σχεδίων και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους είναι υποχρεωτικές δραστηριότητες και συμβατική υποχρέωση, όπως αναφέρουν και οι οδηγοί των προγραμμάτων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εξυπηρετεί την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας. Εφόσον έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον, μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις και newsletter, καλές πρακτικές από δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που οργανώνει.

Προγραμματισμός εκδηλώσεων

Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού οργανώνουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του έτους για την προβολή των προγραμμάτων.

Με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορούμε να προγραμματίζουμε και να οργανώνουμε τις εκδηλώσεις ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες να είναι αντίστοιχες των απαιτήσεών σας.

Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών

Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορούμε να:

 • Παρέχουμε πληροφορίες και υποστήριξη που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα.
 • Στέλνουμε ερωτηματολόγια για την καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, και τη βελτίωση αυτών.

Προστασία και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προλαμβάνονται και αποτρέπονται παράνομες πράξεις και διασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.

Ο δικτυακός τόπος δεν απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος για να απευθύνεται σε ανηλίκους. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και με τη συγκατάθεσή ανήλικου, προσωπικά δεδομένα ανήλικου χωρίς τη συνδρομή και τη συγκατάθεση των νόμιμων προϋποθέσεων, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται αμέσως.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους.

Εάν λαμβάνετε μέρος σε δράση των προγραμμάτων και είστε δικαιούχος, διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία σας μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων που συμμετέχετε και τον απολογισμό τους.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε και βασίστηκε σε συγκατάθεσή σας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα, ΤΚ 11143.

Υπεύθυνος προστασίας

Υπεύθυνος προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ο κ. Συμεωνίδης Χαράλαμπος. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, 2131314462.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων σας είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, μπορεί να είναι:

 • Η νομική υπηρεσία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
 • Οι τεχνικοί που υποστηρίζουν τα πληροφοριακά και ηλεκτρονικά συστήματα και δίκτυα του Ιδρύματος.
 • Η εταιρεία υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τον διαδικτυακό τόπο της.

Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν άλλοι διαδικτυακοί τόποι για την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στους οποίους ο χρήστης μπορεί να φτάσει με τη χρήση υπερσυνδέσμων, όπως link, hyperlink και banner.

Ο χρήστης του διαδικτύου πρέπει να φροντίζει να ενημερώνεται για την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του από τους τρίτους διαδικτυακούς τόπους που επισκέπτεται.

Πώς προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα σας

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να:

 • Ενημερωθείτε για τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Διορθώσετε ή και να συμπληρώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
 • Διαφωνήσετε με περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (δικαίωμα εναντίωσης).
 • Ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία που διατηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

Η διαγραφή μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις και εφόσον δεν είστε δικαιούχος με δράση στα προγράμματα, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.

 • Ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν σχετίζεται με τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα προσωπικά δικαιώματά σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού στη διεύθυνση Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Άγιος Ελευθέριος, ΤΚ 11143, Αθήνα ή με email στα erasmusplus-youth@inedivim.gr για το Erasmus+ / Youth και με τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας για το European Solidarity Corps.

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί και να απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα και τη σχετική νομοθεσία περιέχουν:

 • Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
 • Ο νόμος 4624/2019 όπως αναφέρεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας