Προϋπολογισμός των προγραμμάτων για το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το συμβόλαιο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps. Στο συμβόλαιο αναφέρονται ο προϋπολογισμός και τα ποσά που διατίθενται για κάθε δράση και περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Προϋπολογισμός του Erasmus+ / Youth

Κατανέμεται στις 3 βασικές δράσεις. Η κατανομή είναι ανάλογη του ενδιαφέροντος που υπάρχει για καθεμία από τις δράσεις. Συγκεκριμένα, τα ποσά χρηματοδότησης είναι:

  • 2.593.809€ για τη Βασική Δράση 1 Ανταλλαγές νέων και κινητικότητα youth worker.
  • 1.200.855€ για τη Βασική Δράση 2 Στρατηγικές συμπράξεις για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών.
  • 191.023€ για τη Βασική Δράση 3 Διαρθρωμένος διάλογος.

Στη δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων για το 2020 και στη Βασική Δράση 2 κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση μόνο στην κατηγορία Ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Προϋπολογισμός του European Solidarity Corps

Κατανέμεται στις 3 δράσεις. Η κατανομή είναι ανάλογη του ενδιαφέροντος που υπάρχει για καθεμία από τις δράσεις. Συγκεκριμένα, τα ποσά χρηματοδότησης είναι:

  • 1.976.985€ για σχέδια στη δράση Εθελοντισμός.
  • 244.417€ για σχέδια στη δράση Πρακτική άσκηση και απασχόληση.
  • 248.689€ για σχέδια στη δράση Αλληλεγγύη.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον προϋπολογισμό 2020 των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps και τα ποσά χρηματοδότησης σε κάθε βασική δράση και πρόγραμμα.