Σεμινάρια EVS

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού των Προγραμμάτων της ΕΕ Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει:

  • Κατάρτιση κατά την άφιξη των εθελοντών (On Arrival Training). Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητα τους έχει διάρκεια δύο (2) μηνών και άνω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα 01 Φεβροουαρίου 2021 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον σύνδεσμο: https://forms.gle/dYBuDibmcXb6tb7C7
  • Συνάντηση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (MidTerm Evaluation Meeting). Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητα τους έχει διάρκεια άνω των έξι (6) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα 01 Φεβροουαρίου 2021 συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον σύνδεσμο: https://forms.gle/LM2d8hT4kCpWsQSZA

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό ομόχρονης και ετερόχρονης εκπαίδευσης με τις πλατφόρμες ZOOM και HOP και πρόκειται να διεξαχθεί τέλη Φεβρουαρίου έως μέσα Μαρτίου 2021.

Προσκαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή οι εθελοντές στον τύπο σεμιναρίου ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη συγκρότηση της τελικής λίστας των εθελοντών ανά σεμινάριο θα λάβετε αναλυτική ενημερωτική αλληλογραφία με το πρόγραμμα και τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαριάννα Ευελπίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evelpidou.m-g@inedivim.gr